Consenso per i cookie

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
www.carstorepro.citroen.be

1. INLEIDING


De toegang tot en het gebruik van de website
www.carstorepro.citroen.be (hierna " de Site " genoemd) zijn onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna de 'Algemene Gebruiksvoorwaarden' genoemd) en aan de toepasselijke wetten en/of reglementen. Het openen van de Site impliceert bijgevolg dat de internetgebruiker onderhavige gebruiksvoorwaarden integraal en zonder voorbehoud aanvaardt. Automobiles Citro뮠behoudt zich het recht voor onderhavige gebruiksvoorwaarden evenals de elementen die op de Site vermeld worden, zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen en te actualiseren. Al deze wijzigingen en/of updates dringen zich op aan de internetgebruikers telkens zij verbinding maken met de Site.

De toegang tot de Site is strikt voorbehouden aan professionals die voor zakelijke doeleinden handelen (hierna de 'Gebruikers' genoemd).

2. VOORSTELLING VAN DE WEBSITE


De Site biedt de Gebruikers de volgende diensten aan:

a. Het raadplegen van een lijst van nieuwe Citroën-voertuigen die beschikbaar zijn voor verkoop en die toebehoren aan ofwel de stock van de deelnemende Citroën-verkooppunten in Belga, ofwel aan de stock van Citroën Belgie. De Gebruiker weerhoudt een aantal selectiecriteria en krijgt toegang tot de beschikbare voertuigen die hiermee overeenstemmen. De Gebruiker kan de gedetailleerde fiche van deze voertuigen raadplegen. Op die fiche staat onder andere:

b. Contact opnemen door het contactformulier in te vullen en een verkooppunt te kiezen uit de deelnemende Citroën-verkooppunten. Door dit formulier te verzenden, is het voertuig nog niet gereserveerd. Het gekozen verkooppunt zal binnen de 24 uur (tijdens werkdagen) telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Gebruiker c. Het pre-reserveren van een voertuig en het contact opnemen met een verkooppunt door het contactformulier in te vullen en door een verkooppunt te kiezen uit de deelnemende Citroën-verkooppunten. Het gekozen verkooppunt zal binnen de 24 uur (tijdens werkdagen) telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Gebruiker. De Gebruiker zal op het e-mailadres dat hij opgegeven zal hebben, een bevestigingse-mail ontvangen met een overzicht van de gegevens betreffende het voertuig in kwestie. Het door de Gebruiker gekozen voertuig zal gedurende een periode van 48 uur niet meer zichtbaar zijn op de Site; deze termijn wordt toegekend aan de Gebruiker zodat hij zich naar het gekozen verkooppunt kan begeven en, in voorkomend geval, het voertuig daar kan kopen. Na deze termijn zal het voertuig opnieuw online zichtbaar zijn. Als het door een Gebruiker ge-pre-reserveerde voertuig al besteld zou zijn door een andere Gebruiker op het moment van de pre-reservatie, dan zal deze geannuleerd worden en zal het gekozen verkooppunt de Gebruiker daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

De Site wordt één keer per dag geüpdatet ('s avonds). Daarom is het mogelijk dat een voertuig in de loop van de dag door een klant besteld werd en dat dat voertuig diezelfde dag nog zichtbaar is op de Site, dus zolang de avondupdate niet heeft plaatsgevonden.

3. INFORMATIE BETREFFENDE DE INHOUD VAN DE WEBSITE

 

De informatie en illustraties weergegeven op de pagina's van deze Site zijn gebaseerd op de technische kenmerken die van toepassing zijn op het moment van het online zetten of van het bijwerken van de verschillende pagina's van de Site.

In het kader van het streven naar constante verbetering van het product kan Automobiles Citroën op elk ogenblik de technische kenmerken, de uitrustingen, de opties en de kleuren van de voertuigen wijzigen. De huidige reproductietechnieken laten overigens niet toe de kleuren natuurgetrouw weer te geven.

De modellen en/of versies die op de Site worden voorgesteld, evenals hun uitrustingen, opties en accessoires, zijn deze die in Belgie worden verdeeld. Ze kunnen variëren van land tot land of niet beschikbaar zijn in alle landen over de hele wereld.

De informatie op deze Site heeft in elk geval een algemeen informatief karakter en heeft geen enkele contractuele waarde. De Gebruiker wordt uitgenodigd om te rade te gaan bij het verkooppunt voor de beschrijving van het voertuig.

Bovendien zijn alle op de Site vermelde prijzen richtprijzen voor Belgie (op de datum van de eerste lancering van de Site) en zijn deze niet bindend voor Automobiles Citroën, noch voor zijn filialen, noch voor de leden van zijn dealernet. De op de Site weergegeven prijzen zijn exclusief btw (excl. btw).

Houd er rekening mee dat uitsluitend de ondertekening van een bestelbon of reservatie bij de verkopende onderneming de werkelijke aankoop of reservatie van een voertuig tot gevolg heeft.

4. PUBLICATIE en HOSTING

 

Le De Site wordt gepubliceerd door Automobiles Citroën, naamloze vennootschap met een kapitaal van EUR 159.000.000 en maatschappelijke zetel gelegen te PARIS (17ème) - 6, rue Fructidor, ingeschreven in het Handelsregister (Registre du Commerce et des Sociétés) van PARIJS onder het nummer B 642 050 199

Contact: Klantendienst

Contact: Klantendienst: Valérie RZASNICKI.

De deelnemende Citroën-verkooppunten zijn als enige verantwoordelijk voor de overdracht van de informatie over de voertuigen waarvan ze beslist hebben om ze op de Site te plaatsen.

Hosting: PSA Peugeot Citroën, Centre Technique d'Achères, Rond-Point Jenatzy, 78300 POISSY.

5. COOKIES

 

WAT ZIJN COOKIES?
De CNIL definieert cookies als "een klein tekstbestand dat door de server van de site die u bezoekt, op uw harde schijf wordt geplaatst. De cookie bevat een aantal gegevens, met name:
- de naam van de server die het geschreven heeft;
- meestal een login in de vorm van een uniek nummer;
- eventueel een vervaldatum.
Deze informatie wordt op uw computer opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server kan worden geopend om informatie te lezen en op te slaan.
Een cookie is verplicht verbonden met een unieke domeinnaam (de domeinnaam van de server die het heeft geplaatst) zodat alleen diezelfde server dit bestand op verzoek kan openen.
De site bevat een systeem van cookies. Zo wordt de Gebruiker geïnformeerd over het feit dat tijdens zijn bezoeken op de website automatisch cookies op zijn internetbrowser geïnstalleerd kunnen worden.

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de gebruikers gestuurd worden om het navigeren op de site te vergemakkelijken en gebruiksstatistieken mogelijk te maken, of om op basis van het surfgedrag van de internetgebruiker gepersonaliseerde reclame te maken.

Deze cookies bevatten in geen geval persoonlijke informatie.

De Gebruiker kan de verzending van cookies deactiveren door de opties van zijn internetbrowser te wijzigen.

DE VERSCHILLENDE TYPES VAN COOKIES DIE WE GEBRUIKEN
De cookies die op onze websites gebruikt worden, worden op verschillende manieren gebruikt:
1. Anonieme cookies om het aantal bezoekers en het gebruik van de online dienst te meten
De cookies van het type bezoekstatistieken worden gebruikt om het publiek van de website te meten (het aantal bezoeken, de gemiddelde tijdsduur van een bezoek aan de website, de elementen waarop de internetgebruikers klikken, ...). Het doel van deze cookies is onze website voortdurende te verbeteren om zeker te zijn dat hij goed overeenstemt met uw behoeften.
De cookies van het type publieksmeting zijn strikt anoniem en kunnen in geen geval gebruikt worden om de bezoeker van de Site te identificeren of persoonlijke gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld: naam, IP-adres, ...).
2. Cookies voor het onthouden van informatie in verband met de verbinding
Op een aantal van onze websites kunt u zich aanmelden en identificatie-elementen invoeren (bijvoorbeeld uw klantaccount op MyCitroën.fr, uw account als lid op Citroën-ds-privilege.fr, …). Deze websites gebruiken cookies om zich, bijvoorbeeld, uw account te herinneren, of uw toegang tot een specifieke dienst te onthouden.
3. Andere cookies (reclame)
Het merendeel van de internetreclame van Citroën wordt weergegeven op andere websites en wordt geïmplementeerd door wat men een derde partij kan noemen (een reclameregie bijvoorbeeld). Deze derden gebruiken hun eigen cookies om te analyseren hoeveel personen een reclamebanner hebben gezien en/of hoeveel er hebben op geklikt. Deze cookies die door derden worden geplaatst, hebben betrekking op het cookiebeleid van de ondernemingen die deze cookies plaatsen en we hebben geen toegang tot deze cookies of kunnen ze niet aanmaken.
4. Andere cookies van derden
Citroën Belgie gebruikt andere cookies van derden om het parcours van de internetgebruikers op onze sites te analyseren en u indien nodig bijvoorbeeld een brochureaanvraag of een testritaanvraag voor te stellen. Deze cookies worden door ons of door onze technische dienstverleners verzonden om het publiek van de verschillende contents en rubrieken van onze website te meten en zo onze content en rubrieken te evalueren en te organiseren. Deze Cookies maken het ook mogelijk om, in voorkomend geval, navigatieproblemen te detecteren en bijgevolg de ergonomie van onze diensten te verbeteren. Deze Cookies produceren uitsluitend anonieme statistieken en bezoekstatistieken, met uitzondering van alle nominatieve informatie. Deze cookies zullen ook gebruikt worden om onze websites te personaliseren op basis van de anonieme gegevens die via onze verschillende websites (Citroën) werden verzameld. De levensduur van deze Cookies voor gebruikersstatistieken is nooit langer dan 90 dagen.

5. Flash Cookies
De site gebruikt Adobe Flash Player om een deel van onze content op citroen.fr weer te geven. De "local shared object"-cookies worden gebruikt om u bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Deze cookies kunnen niet beheerd worden door uw internetbrowser maar door de software Adobe Flash Player. Op de site van Adobe vindt u verdere uitleg in verband met de gebruikte cookies: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

DE GEPERSONALISEERDE RECLAME HOE WERKT HET?
Cookies worden in een specifieke map op uw computer opgeslagen. In functie van de webpagina's die u bezoekt, kunnen ze het volgende memoriseren:
• De webpagina's die u recentelijk hebt bezocht
• De producten die u interesseren
• Het informatiesysteem (taal, land, besturingssysteem, browser, enz.) om de weergave van de pagina's bij uw volgende bezoek op onze websites te optimaliseren.
De gepersonaliseerde Citroën-reclame:
Dankzij de Central Tag-service, die door Citroën gemandateerd wordt, kunnen de internetgebruikers gepersonaliseerde reclame ontvangen in functie van hun laatste browse-acties (interesse voor een voertuig dat bij het surfen op de Citroën-sites tot uiting kwam: www.citroen.be, http://configurer.citroen.be/, ou
www.carstorepro.citroen.be).
U wilt deze gepersonaliseerde reclame niet meer zien:

Klik hier om deze personalisatie te deactiveren.


Aangezien CentralTag lid is van het NAI (Network Advertising Initiative), kunt u zich ook uitschrijven op de site: http://www.networkadvertising.org/
U wil niet dat onze website Krux-cookies verzamelt:u kunt deze cookies uitschakelen op www.youronlinechoices.com
Surf naar de site http://www.youronlinechoices.com/ om meer te weten over online "behavioural advertising" en om de blokkeringsopties te kennen met betrekking tot andere bedrijven die lid zijn van het IAB. Zal ik nog reclame ontvangen als ik het programma sluit? Ja, de reclame zal blijven verschijnen maar ze zal niet meer gebaseerd zijn op uw interessevelden.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Automobiles Citroën brengt de Gebruikers van de Site op de hoogte van het feit:

·         1 . dat tal van elementen van de Site beschermd zijn :
    a. via de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, zoals de architectuur van de site, plannen, foto's, artikelen, teksten, tekeningen, animaties, enz.;
    b. en/of via de wetgeving aangaande tekeningen en modellen: hieronder de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site ;
    c. en/of via het merkenrecht: dit omvat onder andere het merk 'Citroën', de gestylede 'dubbele chevron' (het logo van Automobiles Citroën) en de merken van de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site.

·         2 . dat deze elementen eigendom zijn van Automobiles Citroën of van derden die toestemming hebben gegeven om deze elementen te gebruiken.

Bijgevolg is om het even welke reproductie, representatie, gebruikmaking, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, commercialisering van de Site, in zijn geheel of gedeeltelijk en op welke wijze of via welk medium dan ook (papier, digitaal, ...), verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën, behalve voor de uitzonderingen voorzien in artikel L122.5 van de wet op de intellectuele eigendom, op straffe van het uitmaken van een strafrechtelijke schending van auteursrechten en/of tekeningen en modellen en/of merken, op straffe van een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 300.000 euro in het geval van een schending van de auteursrechten en van een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 400.000 euro in geval van een schending van de merkenrechten.

 

7. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

 

De Site bezoeken is mogelijk zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of andere informatie van persoonlijke aard bekendmaakt.

De Gebruiker is desalniettemin op de hoogte van het feit dat zijn persoonsgegevens gebruikt zullen kunnen worden voor onderzoek en analyse of in het kader van de commerciële of marketingactiviteiten van Automobiles Citroën, zijn dochterondernemingen, zijn verkoopnetwerk en/of elke vennootschap die diensten levert voor rekening van Automobiles Citroën.

Krachtens de wet nr. 78-17, van 6 januari 1978, betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, verbindt Automobiles Citroën zich ertoe:

Krachtens de voormelde wet geniet de Gebruiker het recht van toegang, wijziging en intrekking van zijn persoonsgegevens, en dit op eenvoudige aanvraag gericht aan: Automobiles Citroën - Service Relation clients, 6 rue Fructidor, 75835 PARIS CEDEX 17.8. HYPERTEXTKOPPELINGEN

 

Het implementeren van een hyperlink naar de Site vereist een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën. Hoe dan ook kan Automobiles Citroën op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarmee de Site is gelinkt door middel van hyperlinks of via enige andere vorm van koppelingen.

 

9. VEILIGHEID

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe, in het kader van het gebruik van de Site, om niet over te gaan tot enige manipulaties die zouden kunnen leiden tot pannes van het informaticasysteem, functionele pannes of pannes die de werking van de Site zouden kunnen aantasten of tot pannes van elke dienst die toegankelijk is via de Site. Met name verbindt de Gebruiker zich ertoe uitsluitend betrouwbare informatie en gegevens ter beschikking te stellen die de werking van de Site of van eender welke dienst die toegankelijk is via de Site niet zullen aantasten.

De Site en eender welke dienst die toegankelijk is via de Site zal gebruikt moeten worden conform alle van toepassing zijnde nationale en internationale reglementeringen, en conform de rechten van derden en er zal hierbij geen afbreuk kunnen worden gedaan aan Automobiles Citroën, op welke manier dan ook.

 

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 

Bovendien gebruiken de Gebruikers de Site volledig en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid. Automobiles Citroën, haar filialen en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade waaronder met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële verliezen die voortkomen uit het gebruik van de Site of van de sites die eraan gekoppeld zijn of waar naar verwezen wordt..

De Gebruiker is ervan op de hoogte dat bepaalde producten of diensten aangeboden op de Site in sommige landen onderworpen kunnen zijn aan specifieke beperkende regelgevingen en/of verboden. De Gebruiker dient zich bijgevolg te verzekeren van de wetgeving van het land van waaruit hij verbinding maakt met de Site.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT

 

De Site en onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgie recht en de in het Belgan opgestelde tekst heeft de overhand op alle andere versies.

Citroën Carstore raadt u aan om de laatste versie van de door u gekozen browser te downloaden om te kunnen genieten van een optimale navigatie :